5º - 7.1M/S SO

Vaktlista 2019


Vaktlista

Sjösättning


Före sjösättning


Värmeelement av alla de slag är förbjudet att ansluta inom hamnen, detta bl.a. för den stora brandrisken (enligt Brandmyndigheten).

Elkabel får endast anslutas då arbete utföres på båten. Därefter skall elkabeln kopplas ur elplinten. Om så ej sker kommer varvet att ta bort denna, på båtägarens egen bekostnad. Använd alltid kvalitetskablar som är skyddsjordade, samt väder- och oljebeständiga. Skarvdon skall vara jordade och av gummi. Du får oftast bara en chans att göra fel. (OBS! Vi ansvarar endast för ström fram till plinten, därefter är ansvaret ditt.)

Elplintsluckorna skall alltid hållas låsta. Det är ditt ansvar.

Vatten finns under vintern vid gamla varvshallen på framsidan samt vid kompressor-huset. I övrigt kommer vattnet att påkopplas så snart vädret tillåter. (Vattenposternas placering, se områdesskiss.)

Arbetsmaterial, färger och liknande, skall förvaras i båten, ej under. Håll rent runt båten under arbetets gång.

Sjösättningsdags


Anmäl din sjösättning i god tid!

När du märker att det börjar dra ihop sig till sjösättning – tala med personalen och bestäm tid. OBS! Passa tiden! Kan du själv ej vara med, se till att allt är klart.

Sista sjösättningsdag är den 15 juni.

ATT TÄNKA PÅ VID SJÖSÄTTNING:

Se till att tampar och fendrar ligger på båten, gärna fastsatta på babord sida. Detta för att allt skall flyta på så bra och så fort som möjligt vid sjösättningen.
Var så effektiv som möjligt när båten väl kommit i sjön, tiden är ganska begränsad tills nästa båt sjösätts. Om mer tid önskas så finns det serviceplatser mittemot sjösättningskajen.
För er som inte kan närvara vid sjösättning – var noga med att lämna ruffluckor öppna så att personalen kan komma ner i båten för att se att det inte är läckage i båten. Varvet står ej för eventuell skada då båten ej lämnats olåst eller nycklar lämnats till varvspersonalen.
I väntan på mastningen kan du tillfälligt förtöja din båt vid kjolarna mittemot kranen. OBS! att detta gäller endast vid köbildning. Förtöj inte mitt på kjolen, då hindrar du andra som står på kö för att förtöja. Deta är absolut förbjudet att förtöja vid lyftkranen samt vid Steve Olssons reparationsplatser.

Vid påmastning och köbildning – fäst bara fyra stag provisoriskt och flytta din båt så att nästa man kan komma till. I övrigt, följ anvisningarna gällande användning av mastkran.

Viktigt att komma ihåg! Vid beställning av sjösättning måste du uppge i vilket område din båt är placerad. Uppställningsplanerna är indelade i område 1-6.

Efter sjösättning


Skjul och byggnationer skall nedmonteras och uppställningsplatsen skall städas. Det material som skall sparas för kommande vintersäsong skall buntas ihop, märkas och läggas vid pallningsområdet, område 6.

Förtöjning av båten vid kranen samt mastkranen är absolut förbjudet. Dessa kajplatser är endast till för utrustning av båten. Undvik att tanka eller lasta båten vid kranområdet under arbetstid vardagar 07.00-17.00.

Bagagevagnar finns att låna vid bryggutgångarna till brygga A och G. Använd dom gärna, men ställ tillbaks dom.

Jollar får endast ligga inom båtplatsens vattenområde. Övriga jollar skall ligga på jolleslipen efter jollestället, där platser finns att hyra.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.